Inspirational friday

Den bästa versionen av dig själv.

”inspirational”inspirational

Va personen du strävar mot att vara. Föreställ dig allt du vill vara som människa och va
 den personen redan idag. Det kan handla om att du vill vara en person som inte tillåter att 
andra stjäl din energi, att du tar bättre hand om dig själv via att exempelvis träna oftare, att
 du är mer modig med mera.


Kärlek
MM

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar